II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Interdyscyplinarna szkoła
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Zamieńmy się miejscami

 

17 maja 2011 w Cieszynie miała miejsce akcja zorganizowana przez studentki Animacji Społeczno - Kulturalnej pt.: "Zamieńmy się miejscami". Celem projektu było uświadomienie młodzieży czym jest niepełnosprawność. W tym celu realizowano różnorodne ćwiczenia - młodzi ludzie zostali postawieni w sytuacji, w jakiej na co dzień znajdują się niepełnosprawni. W akcji wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum. Realizacja programu rozpoczęła się o godz. 8:00 od wypełnienia ankiety, w której wypowiadano się na temat odczuć w stosunku do ludzi z dysfunkcjami. Następnie podzielono uczniów na trzy grupy, w których wybrano osoby niepełnosprawne ruchowo: poruszające się na wózku, o dwóch kulach, z niedowładem kończyn górnych, oraz osoby niedowidzącej. Każdej z przysposobionych osób niepełnosprawnych przydzielono do dyspozycji jedną osobę wspomagającą. Po ukończeniu wszystkich czynności organizacyjnych w końcu wyruszyliśmy zmierzyć się z wyznaczonymi zadaniami. Wśród nich znalazły się m.in. : pokonanie krótkiego odcinka autobusem, wypożyczenie książki z biblioteki miejskiej, wykonanie zadania w Urzędzie Miejskim, wysłanie pocztówek czy dokonanie zakupów w wyznaczonym sklepie. Podczas wykonywania tych pozornie prostych czynności każdy z nas mógł się szybko przekonać, że krawężnik czy mały schodek to dla wózka inwalidzkiego wielkie wyzwanie a spacer o kulach to wielki wysiłek. Warto zaznaczyć, że w akcję włączył się również radny miasta Cieszyna pan Kazimierz Kawulok, który m.in. na wózku inwalidzkim udał się na pocztę. Po wykonaniu wszystkich zadań i udokumentowaniu filmowym wróciliśmy do szkoły aby ponownie uzupełnić ankietę, która miała wykazać jak akcja wpłynęła na naszą opinie o osobach niepełnosprawnych. Nikt z uczestników wcześniej nie zdawał sobie sprawy, że zwyczajne czynności kosztują tak wiele energii. Akcja „Zamieńmy się miejscami” przełamała stereotypy i niewątpliwie wyznaczyła ścieżkę kształtowania empatii w stosunku do osób wymagających równego traktowania. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych HOSPICJUM im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie, uczestnicy akcji mogli skorzystać ze sprzętu medycznego znajdującego się w magazynie stowarzyszenia. Koordynatorem i opiekunem przedsięwzięcia była pani Beata Gorewoda.