Wystawa, którą warto zobaczyć

Od czwartku 24 marca 2011r. w auli naszej szkoły oglądać można wystawę Kultura niezależna w PRL-u. Właśnie tego dnia odbyła się konferencja zorganizowana przez doradców metodycznych języka polskiego i historii poświęcona temu aspektowi historii najnowszej naszego kraju. Zaproszeni prelegenci – pracownicy naukowi Instytutu Pamięci Narodowej (oddziały w Katowicach i Krakowie) przedstawili dzieje literatury i sztuki tworzonej od połowy lat 70. XX wieku poza obrębem oficjalnego, dozwolonego przez cenzurę PRL obiegu. Koncepcję wystawy, której pierwszy pokaz odbył się na Jasnej Górze z okazji obchodzonego w 2010 r. Roku Kultury Niezależnej, opracował wybitny polski artysta Jerzy Kalina. Ekspozycja pokazuje wiele zjawisk związanych z kulturą niezależną – przedstawienia teatralne, wystawy, podziemne wydawnictwa; podkreśla także rolę, jaką odegrał w tym czasie Kościół. To niezwykła i jakże ważna lekcja literatury oraz historii najnowszej. Nie tylko warto, ale trzeba ją zobaczyć! Wystawa dostępna będzie w auli II LO im. M. Kopernika do piątku 15 kwietnia br.