Wycieczka do Jabłonkowa

 

24 marca 2011r. w ramach III FESTIWALU KULTURY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO klasa 2d pod opieką wychowawczyni Beaty Gorewody i Dariusza Sikory odwiedziła Jabłonków. Jabłonków jest małym miastem na szlaku z Cieszyna na Słowację. Co roku w Jabłonkowie odbywa się "Gorolskie Święto", największa impreza Polaków na Zaolziu. Polacy obecnie stanowią około jednej czwartej mieszkańców. Pojechaliśmy pociągiem z Czeskiego Cieszyna do Nawsia - rodzinnej miejscowości Halinki Młynkowej. Po krótkim spacerze byliśmy na pięknym rynku w Jabłonkowie. O życiu górali dowiedzieliśmy się w miejscowym muzeum. Następnie zobaczylismy dom, gdzie w 1914 roku mieszkał Józef Piłsudski i pomnik legionistów na miejscowym cmentarzu. Jabłonków w czasie I wojny światowej był miejscem stacjonowania żołnierzy I Brygady Legionów. Obejrzeliśmy ładną polską szkołę im. Henryka Sienkiewicza.