Wymagane dokumenty

  • Podanie - wydruk z programu naboru elektronicznego
  • Informacja o uczniu - druk do pobrania
  • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 2 zdjęcia