Sukcesy w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego

Lidia Barczuk, Dorota Olszar i Ewelina Przybyło z klasy IIb zakwalifikowały się do etapu okręgowego XLII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Uczennice wykazały się znajomością tematyki związanej z filmem oraz w interesujący sposób opisały swoje plany na przyszłość. Warto zaznaczyć, że na szczególne uznanie komisji zasłużyła piękna rosyjska kaligrafia, jaką w pracach posługiwały się uczennice. Gratulujemy dziewczynom i życzymy powodzenia już 26 lutego 2011 na eliminacjach okręgowych, które odbędą się w RODN „WOM” w Katowicach. Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem mgr Wiesławy Steczko-Róg.