Wokół Olimpiady Geograficznej

 

Uczeń klasy 2b, Przemysław Pytel, zakwalifikował się do Okręgowego etapu XXXVII Olimpiady Geograficznej z pracą konkursową pt. Projekt trasy geoturystycznej w gminie Goleszów (Pogórze Cieszyńskie) prowadzoną pod kierunkiem dr Katarzyny Kasprowskiej. Na blisko 130 prac, projekt Przemka, znalazł się wśród najwyżej ocenionych w województwie śląskim otrzymując 97 punktów na 100 możliwych. Uczeń wykazał się w nim wyjątkową znajomością zagadnień z zakresu geologii, geografii i historii własnego regionu, zdolnością prowadzenia samodzielnych i kompleksowych badań terenowych i kameralnych, a także dojrzałością przy wysuwaniu wniosków naukowych. Przemkowi gratulujemy i życzymy powodzenia podczas eliminacji okręgowych konkursu, które odbędą się w pierwszej połowie lutego br. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.