Ogólnopolska Olimp. Promocji Zdrowego Stylu Życia

10 grudnia 2010 odbył się etap rejonowy XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Celem konkursu jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia oraz inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu działalności PCK, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz umiejętności praktycznych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszą Szkołę reprezentowali: Julia Wesołowska i Franciszek Brzezina z klasy II B. Spisali się znakomicie, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego rejonu, Julia zajęła miejsce -III, Franciszek miejsce – VI. Serdecznie gratulujemy wiedzy i zaangażowania. Opiekunem uczniów była p. Renata Fober