O projekcie

Od 2007 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie uczestniczy w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku", początkowo jako obserwator projektu, a od 2009 jako pełnoprawny członek. Projekt realizowany jest pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wspierany jest przez Delegaturę Rządu Walonii-Brukseli w Polsce - Ambasadę Belgii, Ambasadę Francji i Delegację Stałą Alliance Française w Polsce.

Projekt "Klasy frankofońskie na Śląsku" ma celu zwiększenie liczby Polaków znających język francuski. Świadomi tego, iż znajomość języka angielskiego, ważnego języka komunikacji międzynarodowej nie wystarcza, stwarzamy uczniom możliwość skutecznego i atrakcyjnego uczenia się kolejnego języka obcego. Promowanie Polski w wielojęzycznej Europie wymaga od nas zaangażowania, kompetencji i współpracy. Uzyskaliśmy wsparcie regionalnych władz oświatowych oraz instytucji zagranicznych działających w Polsce i za granicą. W projekcie uczestniczy obecnie ponad 50 szkół na Śląsku (gimnazja i licea). Projekt został nagrodzony certyfikatem European Language Label 2007 - dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych.
Klasa Frankofońska w naszym liceum to:
 1. 5 godzin języka francuskiego tygodniowo;
 2. drożność w nauczaniu języka francuskiego (gimnazjaliści mogą kontynuować naukę w grupach frankofońskich naszego liceum);
 3. możliwość kontaktu z lektorami opłacanymi przez Delegaturę Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Polsce i Ambasadę Francji.
 4. przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych DELF uznawanych na całym świecie;
 5. przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym;
 6. zwiększony nacisk na umiejętność swobodnego komunikowania się;
 7. stały dostęp do pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, sprzęt multimedialny);
 8. wymiana polsko-francuska;
 9. organizowanie imprez propagujących język francuski (dni otwarte, koncert kolęd)
 10. obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii;
 11. kontakty międzynarodowe, spotkania z ciekawymi ludźmi pochodzącymi z francuskojęzycznego obszaru językowego;

 12. Frankofonia - międzynarodowy ruch zakładający wielopłaszczyznową współpracę różnych krajów w dziedzinie kultury, ekonomii i edukacji, opartą na posługiwaniu się językiem francuskim jako narzędziem komunikacji. Priorytetami frankofonii są: wspieranie i poszanowanie różnorodności kulturowej i językowej, kształtowanie postaw tolerancji, zapewnienie pokoju i solidarności wśród narodów świata. Znajomość języka francuskiego pozwala milionom mieszkańców 5 kontynentów porozumiewać się, poznawać i współpracować. Od roku 1997 i Szczytu w Hanoi, Polska jest „krajem - obserwatorem" Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. Pogłębiając edukacyjną współpracę z krajami frankofońskimi pragniemy włączyć nasz głos w rozwój dialogu w wielojęzycznej Europie oraz spowodować, by nasi uczniowie byli ambasadorami Polski w świecie frankofońskim. Obserwujemy działając!