Dni Otwartych Koszar

Dnia 15 października roku 2010 młodzież z naszej Szkoły pojechała do Bielska- Białej by zakosztować żołnierskiego życia. Ugościł nas bowiem IX Batalion Desantowo- Szturmowy. Dni otwarte zostały przeprowadzone z okazji Święta Batalionu i miały za zadanie zachęcić młodzież do związania swojej przyszłości z mundurem.

 

Program obchodów przedstawiał się następująco:
 • 9.00- początek Dni Otwartych Koszar (Pokaz sprzętu i uzbrojenia, Zwiedzanie Sali Tradycji Batalionu,)
 • 10.00-11.00-Grochówka
 • 10.45 - wprowadzenie pododdziałów na plac
 • 10.50 - wprowadzenie kompanii honorowej
 • 11.00 - rozpoczęcie uroczystości meldunek
 • dla dowódcy batalionu
 • 11.00 - 12.00 uroczysta zbiórka
 • Przywitanie gości
 • Wciągniecie flagi
 • Odczytanie rozkazów
 • Wręczenie wyróżnień
 • Przemówienia
 • Defilada żołnierzy
 • Defilada na pojazdach Po uroczystej zbiórce-grochówka
 • 13.00- Koniec Dni Otwartych Koszar