II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

#ErasmusDays

 

W naszej szkole od 15 i 16 października 2020 odbyły się warsztaty, które skierowane były na kształtowanie postaw otwartości i tolerancji. Warsztaty odbyły się w ramach #ErasmusDays- jest to inicjatywa mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Naszym hasłem przewodnim było "SOLIDARNI W WALCE Z STEREOTYPAMI" W czwartek, 15 października 2020, spotkaliśmy się w celu rozważenia ważnych kwestii, jakimi są prawa człowieka. Zapoznaliśmy się z najważniejszym dokumentem regulującym te kwestie a mianowicie z Powszechną Deklaracja Praw Człowieka. Następnie wzięliśmy udział w warsztatach pod tytułem „Narysuj prawa człowieka”. Podczas warsztatów w kilkuosobowych zespołach pracowaliśmy nad wybranymi prawami człowieka i w sposób niewerbalny, poprzez rysunki, mieliśmy przekazać treść danego prawa człowieka. Pozostałe zespoły miały odgadnąć to, co prezentujemy. Zaangażowanie uczestników było niesamowite a pomysłów nikomu nie brakowało. Następnie obejrzeliśmy dwa krótkie filmiki o łamaniu praw człowieka przygotowane przez Amnesty International, których celem było uzmysłowienie jak wiele różnorodnych praw człowieka jest bezceremonialnie łamanych we współczesnym świecie.

W piątek, 16 października 2020, uczestniczyliśmy w kolejnych warsztatach. Tym razem były one poświęcone Europejskiemu systemowi ochrony praw człowieka - Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Celem spotkania było zapoznanie z funkcjonowaniem Rady Europy oraz Trybunału Praw Człowieka a przede wszystkim uświadomienie uczniom jakie prawa nam przynależą i jakie mamy możliwości aby ich skutecznie dochodzić. Ważnym aspektem było także zwrócenie uwagi na to, iż niezależnie od tego, jakiego koloru mamy skórę, jaka jest nasza płeć, czy jesteśmy szanowanym obywatelem z wyższych sfer czy też więźniem wszyscy zasługujemy na to, aby nasze prawa były przestrzegane i skutecznie chronione. Podczas piątkowych warsztatów uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę sędziów Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i rozpatrzyć sprawę więźnia, który skarżył państwo o złamanie jego prawa do wolności wyznania. Dyskusja była długa a zdania podzielone. Uczestnicy spróbowali także stworzyć podstawy systemu ochrony praw człowieka w wyimaginowanym kraju, nie wiedząc, jaki będzie ich status społeczny. Efektem był pokaźny katalog praw człowieka.

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus + Let’s break stereotypical thinking. Warsztaty przygotowały pani Aleksandra Cieślar i Magdalena Żerdik