II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Interdyscyplinarna szkoła
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Stypendium

28 września 2020 roku, rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 30 października 2020 roku. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, rekomenduje składanie wniosków o przyznanie stypendium poprzez darmową platformę ePUAP – jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazania dokumentów. Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie oraz o sposobie składania Wniosku o przyznanie Stypendium dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl. Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego, w którym krok po kroku, łatwo i szybko można złożyć Wniosek o przyznanie stypendium za pomocą platformy ePUAP. Film dostępny jest pod adresem internetowym: https://youtu.be/7Nidbnokm5I Jeżeli nie chcecie korzystać z platformy ePUAP, wnioski można przesłać tradycyjną pocztą. Stypendia są przyznawane na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym określonym w naborze i wypłacane będą w jednej transzy. Wysokość stypendium wynosi łącznie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), tj. 500,00 zł za każdy miesiąc zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym określonym w naborze. Stypendium będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany w umowie. Bliższych informacji udziela pedagog szkolny (II piętro, sala 21) Uczniowie mogą podejść z wypełnionymi wnioskami celem sprawdzenia lub wysłania wniosku przez szkołę.