Wymiana szkół
Trifels-Gymnasium
II LO im. M.Kopernika

Projekty przygotowywane są we współpracy z organizacją polsko-niemiecką PNWM z Warszawy.
Pomaga ona dofinansowując wymiany międzyszkolne pomiędzy Evangelisches Trifels-Gymnasium w Annweiler a II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.


Przez 25 lat wymianę organizowała pani Aleksandra Żelińska. Obecnie organizatorami ze strony polskiej są pani Małgorzata Kusz i pani Ewa Cieplik.

Historia wymiany

Wymiana rozpoczęła się w 1990 roku. Doszło do niej poprzez kontakty prywatne. Inicjatywa wyszła ze strony niemieckiej. Trifels-gymnasium od dawna poszukiwało partnerskiej szkoły w Polsce. Gdy dostali adres naszej szkoły od proboszcza parafii w Annweiler oraz pana Mayera, którzy w latach osiemdziesiątych przyjeżdżali do Polski z darami, postanowili do naszego liceum napisać. To był dopiero początek. Nasza szkoła okazała wielkie zainteresowanie i dzięki temu już w czerwcu 1990 przyjechali do Cieszyna pierwsi goście. Była to grupa siedmioosobowa: trzech nauczycieli, trzech uczniów i jeden rodzic. W Cieszynie bardzo im się spodobało. Do Cieszyna przywieźli zaproszenie z Ministerstwa Oświaty Rheinlandpfalz do zamku w Halbach na sympozjum o temacie: "Budujemy wspólną Europę". W sympozjum uczestniczyła młodzież z Belgii, Francji, Niemiec i Polski. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 17 uczniów. Po sympozjum grupa spędziła 4-5 dni w Annwieler. Od tej pory wymiana trwa nieprzerwanie do dnia obecnego dwa razy w roku.

W marcu Niemcy odwiedzają nas a we wrześniu my jedziemy do Annweiler. Podczas tej wieloletniej współpracy nasi uczniowie mieli już okazję zobaczyć takie miejscowości, jak: Trewir, Heidelberg, Strasburg, Stuttgart, Speier . Dla niemieckich gości stałą atrakcją jest zwiedzanie Krakowa oraz Oświęcimia. Często organizowane są kuligi. Wymiana uczniowska otwiera przed nami wspaniałe możliwości poznania nowych ludzi oraz miejsc. Sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Przede wszystkim uczy nas ona większej tolerancji i zrozumienia dla innej kultury i innego narodu.

Informacje o partnerskiej szkole

Trifels-Gymnasium
Bannenbergstraße 17
76855 Annweiler
Deutschland
www.trifelsgymnasium.de

Informacje o najnowszych kontaktach ze szkołą w Annweiler znajdują się w dziale Wyjazdy i wycieczki