Szkolny Konkurs Informatyczny

Zadania

  • Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów szkoły oraz zachęcenie do brania udziału w zewnętrznych konkursach i olimpiadach informatycznych. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas.
  • Przebieg konkursu:
    Konkurs składa się z jednego etapu trwającego od 11 grudnia 2006 do 31 maja 2007r i polega na samodzielnym rozwiązaniu jak największej ilości publikowanych zadań.
    Zadania mają charakter algorytmiczny. Za każde zadanie można otrzymać podaną liczbę punktów. Przy rozwiązywaniu można korzystać z podanych narzędzi i kompilatorów. Niesamodzielne prace będą odrzucane, a ich autorzy skreślani z listy uczestników.
  • Nagrody:
    Na podstawie dostarczonych rozwiązań będzie ustalona lista zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły 15 czerwca 2007. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na akademii kończącej rok szkolny 2006/2007