Młodzież o Parlamencie Europejskim

26 października 2006 roku pięcioosobowy zespół z klasy IIa w składzie: Marta Urzędniczok, Małgorzata Tęcza, Joanna Szpin, Justyna Swoboda, Małgorzata Dziedzic, wziął udział w konkursie na prezentację multimedialną o Parlamencie Europejskim. Ich opiekunem była mgr Aleksandra Trybuś. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Najpierw odbyły się eliminacje szkolne (rozwiązywanie testu z wiedzy o Parlamencie Europejskim), potem należało przygotować prezentację multimedialną i zaprezentować ją na konferencji powiatowej. Dziewczyny wybrały temat "Polacy w Parlamencie Europejskim" i...wygrały! Pokonały siedem zespołów, m.in. ten z Liceum im. Osuchowskiego. Jury najbardziej spodobało się to, że napisały kilkanaście e-maili do europosłów z innych krajów z pytaniem o ich opinie o polskich eurodeputowanych. Nagrodą jest trzydniowa wycieczka do PE w Brukseli. 4 listopada 2006 roku w Bielsku-Białej odbyła się konferencja, na której wręczono nagrody i dyskutowano na temat "Ilu parlamentów potrzebuje Unia Europejska?". Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER przy finansowym wsparciu Parlamentu Europejskiego. Patronat objęli posłowie do Parlamentu Europejskiego: Grażyna Staniszewska i Jan Olbrycht.