SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO
SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ STATUTU SZKOŁYTreść dokumentu: tutaj...