Dane kontaktowe Inspektora
Danych Osobowych  • Marek Wantulok

  • Nr telefonu 33 815-00-21

  • Email: iodo@cieszyn.idsl.pl

Klauzule informacyjne: