II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia


Strona uczelni    Wizyta na uczelni   

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie w roku szkolnym 2015/16 podjęło współpracę z łódzką Szkołą Filmową. Celem podjętych działań jest przede wszystkim zainspirowanie uczniów do niebanalnej, twórczej aktywnoœci artystycznej, rozwój wyobraŸni i kreatywnoœci. Pierwszym krokiem było zorganizowanie w kwietniu 2016 roku konkursu fotograficznego, do którego zaproszeni zostali, oprócz uczniów naszej szkoły, także gimnazjaliœci Cieszyna i powiatu. Fotografie wykonane przez cieszyńskich uczniów oceniane były przez pracowników naukowych łódzkiej Szkoły. Najlepsze prace zostały wyróżnione nagrodami ufundowanymi przez Rektora Szkoły Filmowej prof. dr hab. Mariusza Grzegorzka, który objął patronat nad konkursem.

Kolejnym krokiem stała się wizyta uczniów naszej szkoły w Łodzi. Odbyła się ona 29 listopada 2016 roku i była niezwykłą okazją do poznania etapów powstawania filmu, sztuki fotografii, studeckich etiud filmowych, osobistego spotkania i rozmowy z Rektorem Szkoły. W planach na ten rok szkolny kolejne działania...