Strona uczelni    Wizyta na uczelni   

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie w roku szkolnym 2015/16 podjęło współpracę z łódzk± Szkoł± Filmow±. Celem podjętych działań jest przede wszystkim zainspirowanie uczniów do niebanalnej, twórczej aktywności artystycznej, rozwój wyobraźni i kreatywności. Pierwszym krokiem było zorganizowanie w kwietniu 2016 roku konkursu fotograficznego, do którego zaproszeni zostali, oprócz uczniów naszej szkoły, także gimnazjaliści Cieszyna i powiatu. Fotografie wykonane przez cieszyńskich uczniów oceniane były przez pracowników naukowych łódzkiej Szkoły. Najlepsze prace zostały wyróżnione nagrodami ufundowanymi przez Rektora Szkoły Filmowej prof. dr hab. Mariusza Grzegorzka, który obj±ł patronat nad konkursem.

Kolejnym krokiem stała się wizyta uczniów naszej szkoły w Łodzi. Odbyła się ona 29 listopada 2016 roku i była niezwykł± okazj± do poznania etapów powstawania filmu, sztuki fotografii, studeckich etiud filmowych, osobistego spotkania i rozmowy z Rektorem Szkoły. W planach na ten rok szkolny kolejne działania...