Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • 2 września 2019 - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
 • 11 września 2019 - zebranie rodziców uczniów klas pierwszych 16.00 sp/17.00 gim
 • 11 września 2019r. - zebranie Rady Rodziców, sala nr 13, godz. 17.30
 • 12 września 2019r. - konferencja plenarna (godz. 15.10)
 • 11,12 października 2019r. - Jubileusz
 • 24 października 2019r. - wywiadówki
 • 31 października 2019r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 21 listopada 2019r. - dyżur nauczycieli + zebranie zespołu wychowawczego
 • 23 - 31 grudnia 2019 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 2,3 stycznia 2020r. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 9 stycznia 2020r. (czwartek) - konferencja klasyfikacyjna
 • 11 stycznia 2020r. - studniówka
 • 30 stycznia 2020r. - konferencja plenarna
 • 13-26 stycznia 2020r. - ferie zimowe
 • 6 lutego 2020r. - dyżur nauczycieli + zebranie zespołu wychowawczego
 • 21 lutego 2020r. - KONCERT WALENTYNKOWY
 • 5 marca 2020r. - wywiadówki
 • 11 marca 2020r. - Science Day
 • 26 marca 2020r. - dyżur nauczycieli + zebranie zespołu wychowawczego
 • 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 20 kwietnia 2020r. - konferencja klasyfikacyjna klas III
 • 24 kwietnia 2020r. - dzień otwarty szkoły (piątek)
 • 24 kwietnia 2020r. - zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas III
 • 4,5,6 maja 2020r. - egzaminy maturalne, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 21 maja 2020r. - dyżur nauczycieli + zebranie zespołu wychowawczego
 • 12 czerwca 2020r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 22 czerwca 2020r. - konferencja klasyfikacyjna
 • 26 czerwca 2020r. - koniec zajęć dydaktycznych
 • 26 czerwca 2020r. - konferencja plenarna
 • 3 lipca 2020r.- wydanie świadectw dojrzałości