Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 • 4 września 2017 roku rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
 • 13 września 2017 roku zebranie rodziców uczniów klas pierwszych 16.00 aula
 • 13 września 2017 roku zebranie Rady Rodziców 17.30 sala nr 13
 • 14 września 2017 roku konferencja plenarna (godz. 15.10)
 • 26 września 2017 roku Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
 • 13 października 2017 roku - 12.30 akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • 26 października 2017 roku wywiadówki
 • 30, 31 października 2017 roku - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 30 listopada 2017 roku dyżur nauczycieli
 • 23 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018 roku zimowa przerwa świąteczna
 • 11 stycznia 2018 roku dyżur nauczycieli
 • 22 stycznia 2018 roku konferencja klasyfikacyjna
 • 26 stycznia 2018 roku - KONCERT WALENTYNKOWY
 • 29 stycznia - 11 lutego 2018 roku ferie zimowe
 • 12 lutego 2018 roku konferencja plenarna
 • 27 marca 2018 roku- Science Day
 • 22 marca 2018 roku dyżur nauczycieli + wywiadówki
 • 29 marca - 3 kwietnia 2018 roku wiosenna przerwa świąteczna
 • 23 kwietnia 2018 roku konferencja klasyfikacyjna klas III
 • 25 kwietnia 2018 roku dzień otwarty Szkoły
 • 27 kwietnia 2018 roku zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas III
 • 30 kwietnia, 2 maja 2018 roku dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 4-7-8 maja 2018 roku egzaminy maturalne, dodatkowy dzień wolny od zajęć dyd.
 • 17 maja 2018 roku dyżur nauczycieli (15-16)
 • 1 czerwca 2018 roku dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 18 czerwca 2018 roku konferencja klasyfikacyjna
 • 22 czerwca 2018 roku koniec zajęć dydaktycznych, konferencja plenarna
 • 3 lipca 2018 roku wydanie świadectw dojrzałości