Stowarzyszenie Amicus Copernicus powstało w sierpniu 2007r. i utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich nauczycieli Kopernika oraz dobrowolnych wpłat rodziców.

Działalność pracowników szkoły w Stowarzyszeniu jest działalnością społeczną i służy całej szkolnej społeczności oraz promuje naszą placówkę w środowisku.