III Powiatowy Konkurs Polonistyczny
Gry z językiem polskim

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji Powiatowego Konkursu Polonistycznego Gry z językiem polskim. Wzorem lat ubiegłych prosimy o zgłoszenie trzyosobowej, uczniowskiej drużyny, będącej reprezentacją Państwa gimnazjum.

Konkurs odbędzie się 15 marca 2007 roku (czwartek) o godz. 900 w II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, Plac Wolności 7b. Zgłoszenia udziału w konkursie prosimy nadsyłać na adres szkoły (pocztowy lub elektroniczny) do dnia 15 lutego 2007 roku.

Karta zgłoszenia

REGULAMIN

  1. Organizatorem konkursu jest zespół powołany w II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, składający się z dyrektora szkoły, doradcy metodycznego języka polskiego i nauczycieli polonistów pracujących w w/w szkole.
  2. Konkurs adresowany jest dla uczniów gimnazjów Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.
  3. W konkursie mogą brać udział trzyosobowe drużyny, reprezentujące swoje gimnazjum pod opieką nauczyciela towarzyszącego uczniom podczas konkursu.
  4. Zgłoszenia uczniów należy dokonać, korzystając z formularza będącego załącznikiem do regulaminu, w terminie 30 dni przed datą konkursu. Ewentualną zmianę uczestnika należy zgłosić organizatorom na trzy dni przed konkursem.
  5. Konkurs składa się z dwu części: pisemnej, w której uczestnicy oceniani będą indywidualnie, oraz ustnej, mającej charakter drużynowy. O kolejności miejsc w konkursie decydują punkty zdobyte przez uczestników łącznie w obu częściach.
  6. Zadania konkursowe ustalone są przez organizatora w oparciu o podstawę programową.
  7. Wyniki konkursu rozstrzygnięte zostają w dniu przeprowadzenia konkursu. Ustala je powołane przez organizatora jury, w skład którego wchodzi także nauczyciel gimnazjum, nie będący opiekunem żadnej ze startujących drużyn.
  8. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  9. Opiekunowie drużyn mają prawo wglądu do protokołów konkursu.
  10. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.