"Dzień Języka Polskiego"

16 października w naszym Liceum obchodzono uroczyście Dzień Języka Polskiego, który wpisał się jednocześnie w obchody Roku Języka Polskiego. Z tej okazji nauczycielki języka polskiego, które były pomysłodawczyniami i organizatorkami imprezy, przygotowały ciekawy i interesujący program łączący naukę z zabawą dydaktyczną. W zabawie brały udział reprezentacje klas humanistycznych. W potyczkach językowych najlepsze okazały się reprezentacje klasy 2A i 3A. W trakcie obchodów tego niezwykłego Dnia podsumowano również trzecią już edycję szkolnego konkursu Ortograficznego o "Złote Pióro Dyrektora Szkoły". Zwyciężczynią okazała się uczennica klasy 1A-Angelika Ogrocka, która otrzymała "złote pióro" z rąk Pana Dyrektora Kazimierza Kabiesza. 2 miejsce zajął Grzegorz Latoń z 1A, a trzecie Julia Chodura z 1B. Patronat naukowy nad impreza sprawował Instytut Filologii Polskiej Krakowskiego Instytutu Akademii Pedagogicznej, a jego przedstawicielka- dr Marta Karamańska- wręczyła Angelice Ogrockiej list gratulacyjny od Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Dr Marta Karamańska- która pełniła funkcje eksperta językowego- wygłosiła też wykład dotyczący szeroko pojętej kultury języka, a także wyjaśniła różne zawiłości ortograficzne. Impreza przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze, spełniła oczekiwania zarówno organizatorów jak i uczestników. Szkoła przybrała na tę okoliczność zupełnie inny wygląd. Korytarze udekorowano plakatami- wierszami ortograficznymi. Uczennica klasy 2B- Dagna Uryga, wykonała piękne, plastyczne kompozycje. Działał także stolik ekspertów językowych, biorąc udział w mini - konkursie ortograficznym można było otrzymać specjalnie przygotowany na tę okazję folder popularyzujący zasady polskiej ortografii.