Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

  1. Rafał Habarta
  2. Justyna Skupień
  3. Dorota Dziadek-Pisarczyk
  4. Danuta Donczew

Nr konta: 12 8113 0007 2001 0049 9657 0001

Bank Spółdzielczy w Cieszynie