Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

  1. Przewodniczący Rady Rodziców: Bożena Cyganik
  2. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: Danuta Donczew
  3. Sekretarz Rady Rodziców: Sylwia Laba
  4. Skarbnik Rady Rodziców: Teresa Mazurek

Nr konta: 87 8113 0007 2001 0041 8124 0001

Bank Spółdzielczy w Cieszynie