Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
Zapraszają do wzięcia udziału w


I POWIATOWYM DRUŻYNOWYM KONKURSIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Świat w mediach a rzeczywistość


Druk zgłoszenia do konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowaniaproblematyką społeczną.
Pragniemy, aby uczestnicy konkursu wykazywali się krytycznym podejściem do informacji przekazywanych przez media i uczyli się konfrontować z rzeczywistością.

Szczególną uwagę uczestnicy konkursu powinni zwrócić na kwestie społeczne,wzorce zachowań, obyczajowości świat wartości a także ludzi obecnych w mediach.

Regulamin konkursu.
 1. Konkurs składa się z dwóch etapów. Uczestnicy przygotowują prace na temat Świat w mediach a rzeczywistość w formie elektronicznej lub drukowanej. Prace wraz z ankietą zgłoszeniową należy przesłać komisji konkursowej do dnia 5 marca 2007r. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych prac. W tym etapie drużyny będą prezentowały swoje prace.
 2. Wynik konkursu jest sumą punktów zdobytych w pierwszej i drugiej części konkursu. W części pierwszej zespół może otrzymać od 1-10 punktów, w części drugiej 15 punktów. O wygranej będzie decydowała suma punktów z obu etapów. Komisja będzie oceniać prace według następujących kryterium: zgodność z tematem, wartość merytoryczna, forma oraz sposób prezentacji pracy.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum powiatu cieszyńskiego.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć trzyosobowe drużyny.
 5. Dla trzech pierwszych drużyn przewidziane będą nagrody rzeczowe.

  Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować na adres :
  Magdalena Skupień
  ZSO im. M. Kopernika w Cieszynie
  Plac Wolności 7b
  43-400 Cieszyn
  tel.033 8521132
  e-mail:madzior4@op.pl

  lub

  doradca metodyczny z historii
  Grzegorz Księżyc
  ZSO im. M. Kopernika w Cieszynie
  Plac Wolności 7b
  43 - 400 Cieszyn
  tel. 033 8521132
  e-mail:lunabarba@poczta.onet.pl