Wymiana szkół
Lukio Teuvan - II LO im. M.Kopernika w Cieszynie

Informacje o najnowszych kontaktach ze szkołą w Teuvan znajdują się w dziale Wyjazdy i wycieczki

Historia wymiany

Wymianę uczniów między Lukio Teuvan a II LO im. M. Kopernika zapoczątkowały kontakty nauczycieli w ramach realizacji projektu szkolnego programu Socrates Comenius1 "Woda jest życiem". Na pierwszym spotkaniu roboczym, które odbyło się w październiku 2004r.


Fińscy uczniowie wraz z nauczycielami przyjechali do nas w połowie kwietnia 2005r. Byli zauroczeni Cieszynem, Krakowem oraz naszymi Beskidami. Finowie byli bardzo zainteresowani stałą wymianą pomiędzy naszymi szkołami ponieważ Teuva i Cieszyn są miastami

Głównym organizatorem ze strony polskiej jest pani Grażyna Słowiena

Informacje o partnerskiej szkole

Informacje o partnerskiej szkole Teuvan Lukio
Sipiläntie 3
64700 TEUVA
Finland
www.teuva.fi/koulut/lukio