Drodzy ósmoklasiści!

Zajęcia dydaktyczne w II LO im. M.Kopernika w Cieszynie, w roku szkolnym 2020/2021,
dla wszystkich oddziałów odbywać się będą od poniedziałku do piątku

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła proponuje klasy:

Informacje

Sekretariat szkoły czynny w godzinach od 7.00 do 15.00