Drodzy gimnazjaliści!

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła proponuje klasy:

II LO im. M. Kopernika w Cieszynie to szkoła z tradycjami - w 2009 roku obchodziła Jubileusz 80-lecia swego istnienia - na co dzień aktywnie realizująca idee współczesnej oświaty.

Szkoła oferuje swym uczniom możliwość wszechstronnego kształcenia i dobrego przygotowania do podjęcia studiów różnego typu np. humanistycznych, prawniczych, ekonomicznych, politechnicznych, przyrodniczych i medycznych, a także wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji

Najzdolniejsi uczniowie mogą realizować swoje naukowe pasje, bowiem szkoła prowadzi zajęcia indywidualne przygotowujące do startu w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Uczniowie ze szczególnymi wymaganiami edukacyjnymi otaczani są także troską i opieką.

Realizowany od kilkunastu lat program partnerskiej współpracy ze szkołami z Niemiec, Francji, Czech, a także działania podejmowane w ramach programu Erasmus+ otwierają przed młodzieżą drzwi do Europy, doskonalą znajomość języków obcych, uczą tolerancji i przyjaźni.

Ponadto, szkoła daje możliwość rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań. Efekty zajęć artystycznych i teatralnych oglądać można podczas organizowanego co roku Koncertu Walentynkowego. Szkolni sportowcy odnoszą, znaczące w skali województwa śląskiego, sukcesy.

Szkoła daje możliwość dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego. Świadczą o tym osiągane wyniki.

Informacje

Sekretariat szkoły czynny w godzinach od 7.00 do 15.00