Drodzy ósmoklasiści
i gimnazjaliści!

Zajęcia dydaktyczne w II LO im. M.Kopernika w Cieszynie, w roku szkolnym 2019/2020,
dla wszystkich oddziałów odbywać się będą od poniedziałku do piątku

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła proponuje klasy:
- liceum trzyletnie

- liceum czteroletnie

Informacje

Sekretariat szkoły czynny w godzinach od 7.00 do 15.00